Dialogisk praksis - et fælles fagligt afsæt

I kommer til at stifte bekendtskab med Åben Dialog i Relationel praksis - Jaakko Seikkulas forfatterskab. Tom Andersens forståelse af reflekterende processer er et andet vigtigt afsæt for kurset. Vi arbejder med det dialogiske som en tilgang, en metode og som træning af færdigheder. Mindsetkurset har fokus på de små arenaer for samtaler, samvær og samarbejde, som bærende for at skabe bevægelse væk fra fastlåste situationer eller frem mod flere deltagelses- og handlemuligheder. Der er fokus på at skabe reflekterende processer i mange forskellige kontekster og at kunne skelne, hvilke forskellige dialogiske rum, vi bevæger os i. Vi har et stort fokus på at træne dialogiske færdigheder med afsæt i NonViolent Communication. Samtalen er i centrum – dialoger med os selv, samspil på tomandshånd såvel som samarbejde i de større arenaer

Om Mindset kurset

Forløbet opbygges ud fra disse tre elementer:

 • Online - i eget tempo

  I finder kursusmaterialet på vores undervisningsportal. Her kan I selv se materialet (slides, artikler og videoer) forud for undervisningen.

 • Undervisningsdage - vi mødes

  Her vil der være korte oplæg med refleksioner og træning ud fra forskellige temaer og jeres praksis på undervisningsdagene.

 • Prøvehandlinger og eftertanker

  Imellem undervisningsdagen vil I lave prøvehandlinger - meget konkret og praksisnært for at bygge bro mellem teori og praksis.

Eksempel på 6 dages Mindset kursus

Her finder du overskrifterne på Mindset Kursets temaer.

  1. VELKOMMEN TIL

  2. HVORDAN DU KAN BRUGE KURSUSSIDEN

  3. LITTERATUR, LINK & GRUNDBØGER

  1. INDFLYVNING TIL FØRSTE BRIK

  2. ET PARADIGMESKIFTE

  3. DE 7 PRINCIPPER

  1. INDFLYVNING TIL BRIK 2

  2. SMÅ OG STORE ARENAER

  3. NETVÆRKSORIENTERET

  1. INDFLYVNING TIL BRIK 3

  2. Dialog - mere end at tale sammen?

  1. INDFLYVNING TIL BRIK 4

  2. RELATIONSKOMPETENCE

  3. REFLEKSIONSKOMPETENCE - EN KUNST AT KUNNE

  1. INDFLYVNING TIL BRIK 5

  2. DIALOGISKE FÆRDIGHEDER

  3. DIALOGISK FACILITERING

Om dette kursus

 • 19 lektioner

Vil du vide mere

så holder vi gerne online kaffemøde for at udforske muligheder for udviklingsforløb hos jer.