Vores fælles faglige afsæt

Når vi arbejder dialogisk, er vi optaget af relationens, kontekstens og sprogets betydning. Vi ser dialogisk praksis både som en tilgang ... ... et mindset, der knytter an til en række forskellige metodegreb, som kan trænes ... ... og som konkrete måder at organisere indsatser i praksis på Vi er særlig inspireret af Tom Andersens reflekterende processer, Jaakko Seikkulas arbejde med Åben Dialog, Marshall Rosenbergs tilgang NonViolent Communication og den dialogiske tradition fra Aalborg Universitets Institut for kommunikation og psykologi. De er på hver sin måde optaget af et dialogisk perspektiv - af dialogisk procesfacilitering, af dialogiske færdigheder, af dialogisk ledelse, dialogisk organisationsudvikling, dialogisk supervison og dialogiske forandringsprocesser ...

Åben Dialog i relationel praksis

med afsæt i Jaakko Seikula & Tom Erik Arnkils forfatterskab

At finde landingsbaner for nye forståelser og bidrage til at skabe bevægelse i fastlåste situationer - er noget at det, som vi har taget med os, som en ledetråd for den dialogiske praksis. Seikkulas stærke fokus på betydningen af netværks- og relationsarbejde har givet os anledning til at skelne mellem SMÅ OG STORE ARENAER" for dialogisk praksis. De 7 principper, - endnu en ledetråd til, hvordan man kan organisere indsatser med sigte på, at mennesker oplever sig "set, hørt og forstået".

Reflekterende processer

med afsæt i Tom Andersens forfatterskab

Hvordan skaber vi tilpasse forstyrrelser? Hvilken betydning kan fokus på både de indre og ydre dialoger have? Hvilket tillæg til samtalen er eftertanken? Hvilken forskel gør pausen? Tom Andersen er en forfatter, som vi igen og igen læser og tager læring af - når vi gerne vil skabe og vedligeholde reflekterende processer.

Dialogens landskab

med afsæt i Nonviolent communication

”Nonviolent Communication (NVC) kan ses som et universalværktøj i arbejde og samspil mellem mennesker. Pædagogikkens Schweitzerkniv. Hundrede værktøjer i ét, godt at have i lommen men gør mest nytte, når den kommer til anvendelse” (Hejlskov, B. 2016, s. 10). Sådan beskriver den danske psykolog, Bo Hejlskov, Nonviolent Communication. Gitte B. Bork og Berit Mikkelsen er certificerede NVC-trænere og bruger NVC-værktøjskassen til at træne og fremme dialog. Vi arbejder bl.a. ud fra vores koncept ’Dialogens landskab’ - en øvelsesarena og et kompas til at navigere i den kompleksitet, der er i samtaler og samspil.