Berit Mikkelsen

Jeg er optaget af unikke øjeblikke i vores samtaler og samvær. De øjeblikke, som gør en forskel i forhold til at se, høre og forstå hinanden. Sproget og vores måde at bruge sproget på er for mig afgørende for at passe på sig selv, komme i øjenhøjde, forblive dialogiske og komme godt videre - om vi er enige eller ej.

Dialogens landskab er en træningsbane hvor det kan lykkes at få frem dialoger med nærvær og nerve. Min uddannelsesmæssige rejse er BA-filosofi, BA-psykologi, DP-projektledelse med fokus på gruppe- og organisationspsykologiske forandringsprocesser, pt. i gang med en master på Ålborg universitet.

Jeg er certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation siden 1994 og har en efteruddannelse fra Norge i Åben Dialog/ Videreutdanning, Gjøvik, Dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse. At skabe små og store dialogiske arenaer i organisationer har været mit omdrejningspunkt i mange år, og siden 2016 med særligt fokus på at udvikle og samskabe efteruddannelsesforløb i Dialogisk praksis og reflekterende processer i kommunalt regi.

Gitte Bergstedt Bork

Kvalitet i samspil og relationer, kommunikation, og dialogisk praksis, leg og fællesskaber samt pædagogisk udvikling har været centrale omdrejningspunkter igennem mit pædagogiske virke. Jeg er særligt optaget af, hvordan vi kan facilitere udviklingsprocesser i udforskende, samskabende og lærende fællesskaber og finde nye veje til trivsel, udvikling, dannelse og læring for alle mennesker – og ikke mindst for børn, unge og familier i udsatte positioner.

Min uddannelsesmæssige baggrund er socialpædagog, kandidat i pædagogik, konfliktmægler og certificeret træner i Ikkevoldelig Kommunikation. Jeg har en bred pædagogisk erfaring med både børn, unge og voksne indenfor både almen- og specialområdet og har været ansat i kommunale forvaltninger som PPR-konsulent, projektkonsulent og pædagog. Siden 2019 har jeg været selvstændig pædagogisk konsulent og underviser.

Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård

Uddannet cand.soc. i uddannelsesvidenskab, diplom i familieterapi og relationel praksis samt socialrådgiver. Rikke Cecilie har mange års erfaring med socialt arbejde med udsatte grupper, både som socialrådgiver, supervisor og ifm. udvikling- og forskningsopgaver. Hun har været lektor på Socialrådgiveruddannelsen i 10 år og de seneste 3 år været uddannelsesansvarlig for diplomuddannelsen i familieterapi - og relationel praksis.

Åben dialog og dialogisk praksis er et fast modul på denne uddannelse. Rikke Cecilie har bidraget til flere fagbøger om socialrådgiverens arbejde med udsatte voksne. Fra november 2021 er Rikke Cecilie blevet selvstændig konsulent med specialisering i kompetenceløft af medarbejdere, ledelse og organisationer - blandt andet med dialogisk praksis som omdrejningspunkt. "I virkeligheden har jeg nok hele mit liv været optaget af, hvorledes man kan skaber forandring og udvikling gennem dialogen, samtalen og tilstedeværelsen - i mødet mellem mennesker”

Anne-Grethe Krogh

Uddannet cand. pæd. ant. med en 2-årig uddannelse i Åben Dialog, relations- og netværks arbejde. PD i projektledelse og organisationsudvikling. Mangeårig erfaring som leder i socialpsykiatrien, med fokus på udviklingsopgaver og implementering af bl.a. Åben Dialog. Har ligeledes erfaring med undervisning og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb, der beskæftiger sig med Åben Dialog og dialogiske praksisser i lokale kontekster. ”Jeg har nok altid været optaget af samskabelse mellem mennesker. Lige siden jeg mødte dialog som fagligt begreb på en konflikthåndteringsuddannelse har jeg været nysgerrig på dialogens åbnende og forunderlige forandringskraft”.

Små og store Arenaer

for samtaler, samspil, samarbejde og samskabelse

Vi arbejder fra et relationelt ståsted i en humanistisk tradition med et dialogisk perspektiv på hvad der foregår i og imellem os. Vores hensigt er at understøtte et individuelt ståsted (få fodfæste og forankring som forudsætning for at indgår i), dialogen og samspillet os imellem (på måder der bidrager til fælles ny forståelse og understøtter meningsfulde og anvendelige veje at gå videre på.

Vi arbejder for at finde måder at være sammen på og bedrive praksis på i professionelle relationer og organisatoriske kontekster. Vi ser ledelse, som måder at være deltagende på, som bidrag til at gøre mulige veje farbare for forandringer og drift. Vi tænker, at Dialogisk praksis både er en tilgang - et mindset, der knytter an til en række metodegreb, som kan trænes – og som konkrete måder at organisere indsatser i praksis på.