Hvad kan vi være med til at sætte i bevægelse?

Vil I som personalegruppe, organisation eller kommune sætte fokus på dialogiske og reflekterende processer - som et bærende element for måder at være sammen på, tale sammen, samarbejde og organisere indsatser på? Vi tilbyder forskellige veje til at sætte det dialogiske bedre i spil i hverdagen.

 • KURSER & UDDANNELSE

  OVERBLIK & INDBLIK - Vi tilbyder korte mindset kurser såvel som uddannelse på akademi- og diplomniveau.

 • MER’ TRÆNING

  FORDYBELSE & FORANKRING - i forhold til egen praksis og udfordringer. Vi tilbyder opfølgning både på kortere og længere forløb.

 • SKAL VI SAMARBEJDE?

  Vi kommer gerne på besøg eller tager et onlinekaffemøde, hvor vi sammen undersøger muligheder for at samarbejde.

Et fælles fagligt afsæt

Vi har en vifte af tilbud, som får sat et dialogisk mindset i spil i hverdagen og i organisationen. Vi arbejder bredt i det sociale, pædagogiske og tværprofessionelle felt. Vi er optaget af den dialogiske tilgang – dialogiske forandringsprocesser, dialogisk ledelse, Åben Dialog netværksmøder, dialogisk facilitering og reflekterende processer.

Hvad kan vi sammen?

Vi kan være med til at designe forløb, der sigter på at kvalificere den professionelle indsats i samarbejdet med borgere og pårørende, børn, unge og familier og andre samarbejdspartnere.

Vi taler sammen for at finde et match til jeres ønsker til træning, uddannelse, supervision og et muligt samarbejde om kompetenceløft og organisationsudvikling med afsæt i et dialogisk ståsted. Vores tilbud, kurser og træning samskabes med jer.

 • Vi er konsulenter, undervisere og praktikere med forskellige baggrunde

 • Vi er fagligt nysgerrige på ny viden og står på en bred praksiserfaring

 • I kan regne med at blive "tilpas forstyrret" undervejs

 • Vi sætter samtalen i centrum og arbejder netværks- og relationsorienteret

Hvordan kommer vi i gang?

Kontakt os for en snak om jeres ønsker til uddannelse, kurser, supervision og træning.

Vi holder af at udvikle og skræddersy tilbud, som giver mening for den enkelte såvel som for hele organisationen.

Se nedenstående eksempler på forløb:

Hør andres erfaringer

tak :-)

Hvor var det en stor fornøjelse at sidde til møde med jer her til morgen. Det er nok det bedste evaluerings/status møde jeg længe har deltaget i. 😊

Det var meget inspirerende at høre jeres refleksioner og vurderinger af forløbet, og jeg oplevede også at I var meget generøse med jeres tilbagemeldinger. Hvor var det fedt! Så tusinde tak – det lyder også som om at I to har skabt underværker og i den grad bidraget til at skabe udvikling og forandring i praksis i forhold til at arbejde med dialogisk praksis.