Korte forløb

hvis du søger inspiration, indblik og overblik

Et dialogisk mindset

Ståsted og afsæt for samtaler, samspil og samarbejde

Vores mindset kursus henvender sig til personalegrupper, der ønsker at sætte en dialogisk kurs både for samarbejdet med borgerne, i og på tværs af sektorer og som tilgang i det professionelle arbejde.

Vi arbejder på kurset for at sætte et dialogisk mindset på dagsordenen i forhold til jeres konkrete kontekst. Kurset inviterer både til træning og prøvehandlinger i egen praksis. Mindset kurserne kan være på 3 - 6 dage med refleksionsrum og prøvehandlinger imellem og evt. med en del som online-undervisning.

Længerevarende forløb

Kompetence- og udviklingsforløb på 8 -12 dage

Uddannelse på akademi og diplomniveau

Mulighed for 5 - 10 ECTS-point og for at søge kompetencefondsmidler

Dette uddannelsesforløb giver et solidt indblik i den dialogiske tilgang, træning i dialogiske færdigheder og kendskab til flere forskellige dialogiske metodegreb, herunder netværksmøder efter Åben Dialog principper, reflekterende samtaler og Nonviolent Communication (NVC).

Uddannelsen sætter fokus på betydningen af reflekterende processer i relationsarbejde og forandringsprocesser. I arbejder undervejs med prøvehandlinger i forhold til jeres egen praksis. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, hvis I vælger akademi- og/eller diplommodulet.

Mød os til mere træning

Forankring og fordybelse

Reflekterende samtaler

Udviklingsrum for fortsatte forankringsdialoger

Dette forløb tilbyder personalegrupper mulighed for fortsat fokus på jeres lokale dialogiske praksiskultur efter endt uddannelse eller kursus. Vi mødes 3 gange online á 2,5 times varighed. Vi arbejder fortsat ud fra kursernes centrale hjørnestene, metodegreb og værktøjer. Denne træningsarena kan erstatte eller supplere supervision, idet der er fokus på at skabe perspektivforøgelse, opdage og konkretisere nye handlemuligheder.

Værktøjskassen

Fortsat træning af dialogiske færdigheder med afsæt i ’De fire stole’

Dette er en fysisk temadag, hvor personalegrupper får mulighed for efter endt uddannelse eller kursus fortsat at træne det, der afholder os fra at være dialogiske. Temadagen afholdes hos jer med 6 – 12 deltagere.